Bel ons op: +31 (0)36 844 6075 of mail naar info@definanciers.nl

Investeer

Kinderdagverblijf De Vlinderboom

Kinderdagverblijf De Vlinderboom
Projectnummer : PF0075
Type bedrijf : Onderwijs
Financiering : MKB Lening
Risico classificatie : !CP B3
Partner : De Financiers B.V.
Doelbedrag : € 125.000,00
Geïnvesteerd : € 43.150,00
Rente p/j : 8,00 %
Rentevast / Looptijd : 60 maanden
Einde inschrijving over : 7 dagen


Aanvullende informatie:

- Projectinformatie KDV De Vlinderboom


Beschrijving:

De onderneming:Thessa van Dijk gaat van start met het nieuwe kinderdagverblijf De Vlinderboom in Zeewolde. Het kinderdagverblijf biedt opvang voor 33 kinderen in de leeftijd 0-4 jaar en 42 kinderen in de leeftijd 4-12 jaar en is gevestigd in een jonge buurt van Zeewolde aan de rand van de Polderwijk. Totaal zijn er nu in Zeewolde er ca. 490 plekken voor opvang en er zijn 3.500 kinderen tussen 0-12 jaar, die in aanmerking komen of een plek (willen) hebben. De Vlinderboom wordt het 7e kinderdagverblijf en de 2e buitenschoolse opvang in Zeewolde.

Samenvatting: o In Zeewolde is nog ruimte voor en behoefte aan een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.
o De betrokken vastgoed ontwikkelaar zal met een bouwbijdrage voor de herontwikkeling van het pand een substantiele bijdrage leveren.
o Thessa van Dijk beschikt als startende onderneemster over relevante ervaring en heeft een team om zich heen verzameld dat samen met haar de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich zal nemen.
o De risico's voor de investeerders worden op een acceptabel niveau afgedekt in lijn met de afgegeven risicoclassificatie.

Het Doelbedrag is € 125.000
Het betreft een annuitaire geldlening gedekt door pandrecht op bedrijfsmiddelen en verzekeringspolissen. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. De rente is 8,0% per jaar tijdens de looptijd. U ontvangt tijdens de hele looptijd per maand een bedrag dat bestaat uit rente en na de derde maand ook aflossing. Vervroegde aflossing is onder voorwaarden toegestaan.
Financiele onderbouwing:De financiering is in belangrijke mate afgestemd op de verwachte exploitatie van het kinderdagverblijf, en daarmee te behalen positieve cash-flow. De prognose lijkt voldoende onderbouwd en biedt enige ruimte om tegenvallers op te vangen. De verwachte cashflow is voldoende om de lening met rente terug te betalen. Verder geven de bouwbijdrage van de projectontwikkelaar Lenferink Groep Zwolle en achtergestelde lening belangrijke steun voor het realiseren van dit project. Bij tegenvallende resultaten kan maar weinig comfort aan de gestelde zekerheden worden ontleend, omdat de dekkingswaarde daarvan gering zal zijn ten opzichte van het leningsbedrag. Tot slot is de verwachting dat met de gedegen voorbereiding de benodigde vergunningen tijdig worden afgegeven om conform planning in januari 2020 open te kunnen gaan.

Risicoclassificatie: !CP B3 Belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen:

Omgevingsfactoren:
Op korte termijn zal branche nog licht groeien, verdere ontwikkeling is vooral afhankelijk van economie en overheid.

Bedrijfs- en financiele risico's:
Ambitieuze prognose, maar met enige ruimte voor tegenvallers; eigen inbreng is beperkt tot 25.000 achtergestelde lening uit eigen kring.

Management /Transparantie:
Vakbekwame maar weinig ervaren onderneemster die wel weet wat er speelt.

Investeer

Dutch Dilight

Dutch Dilight
Projectnummer : PF0056
Type bedrijf : Design verlichting
Financiering : MKB Lening
Risico classificatie : !CP B3
Partner : De Financiers B.V.
Doelbedrag : € 120.000,00
Geïnvesteerd : € 120.000,00
Rente p/j : 8,00 %
Rentevast / Looptijd : 60 maanden
Einde inschrijving over : Gesloten


Aanvullende informatie:

Young Coders

Young Coders
Projectnummer : PF0048
Type bedrijf : ICT / Internet
Financiering : MKB Lening
Risico classificatie : !CP B2
Partner : De Financiers B.V.
Doelbedrag : € 100.000,00
Geïnvesteerd : € 100.000,00
Rente p/j : 7,50 %
Rentevast / Looptijd : 36 maanden
Einde inschrijving over : Gesloten


Aanvullende informatie:

webwe bouw van website, een product van dotsolutions